JUnit4 vs JUnit5

By | 2022년 6월 22일
Table of Contents

JUnit4 vs JUnit5

여러가지 차이점이 있다.

패키지 차이

  • JUnit4 : All in One
  • JUnit5 : JUnit Platform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage

JDK 버전

  • JUnit4 : JDK 4 이상
  • JUnit5 : JDK 8 이상

Spring Boot 버전

  • JUnit4 : 2.1 까지 기본지원
  • JUnit5 : 2.2 부터 기본지원

Annotation 차이

  • JUnit4 : @Before 사용
  • JUnit5 : @BeforeEach 사용

답글 남기기