Java BigDecimal 사칙연산

By | 2020년 5월 24일
Table of Contents

Java BigDecimal 사칙연산

BigDecimal n1 = new BigDecimal("4.3456");
BigDecimal n2 = new BigDecimal("2.1859");

System.out.println("n1 : " + n1);
System.out.println("n2 : " + n2);

n1 : 4.3456
n2 : 2.1859

사칙연산

System.out.println("\n" + "add : " + n1.add(n2));             // 더하기
System.out.println("subtract : " + n1.subtract(n2));           // 빼기
System.out.println("multiply : " + n1.multiply(n2));           // 곱하기
System.out.println("divide : " + n1.divide(n2, RoundingMode.HALF_UP));  // 나누기

add : 6.5315
subtract : 2.1597
multiply : 9.49904704
divide : 1.9880

비교

if (n1.compareTo(n2) == 0) {
    System.out.println("n1 and n2 is equal");
} else if (n1.compareTo(n2) > 0) {
    System.out.println("n1 is greater");
} else if (n1.compareTo(n2) < 0) {
    System.out.println("n1 is lesser");
}

n1 is greater

반올림

divide() 의 두번째 파라미터로 반올림하는 위치를 정할 수 있습니다.

System.out.println("divide : " + n1.divide(n2, 0, RoundingMode.HALF_UP));

divide : 2

답글 남기기